Onderzoek en behandeling

De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met het zoeken naar de oorzaak van uw klacht. Dit gebeurt door een uitgebreid vraaggesprek, het invullen van vragenlijsten, bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en eventueel inwendig onderzoek. Wanneer duidelijk is waar de behandeldoelen liggen, wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling is er op gericht uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van klachten een belangrijke rol. We houden ons bezig met preventie, voorlichting, coaching, begeleiding én behandeling.

In de behandeling kunnen, afhankelijk van uw klachten, de volgende zaken aan de orde komen:

  • uitleg en informatie betreffende uw specifieke klacht
  • advies over eet-, drink- en toiletgewoonten
  • advies omtrent houding en beweging in het dagelijks leven
  • het oefenen van bekken- en bekkenbodemspieren waarbij gebruik gemaakt kan worden van myofeedback-apparatuur. Hiermee wordt de activiteit van de bekkenbodem zichtbaar gemaakt. Het resultaat van uw oefenen is zo goed te volgen
  • controle (her)krijgen over het proces van het vullen en legen van de blaas en de darmen.
  • inzetten echografie:

– ter ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose;

– bij beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio;

– is een manier voor de bekkenfysiotherapeut om veranderingen/progressie aan de cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

  • het trainen van functionele stabiliteit rond bekken en lage rug
  • individuele begeleiding rond de zwangerschap.

Optimaal resultaat

Voor een optimaal behandelresultaat is goede samenwerking tussen patiënt, verwijzer en behandelaar noodzakelijk. Indien nodig, en in overleg met de patiënt, wordt een multidisciplinaire behandeling in gang gezet.

We werken onder meer samen met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, urologen, MaagDarmLever-artsen, seksuologen, chirurg-proctologen, dermatoloog-proctologen en onze ZwangerFit® docent.

Waar kunnen wij u behandelen?

U kunt bij een van onze praktijken terecht. Indien nodig kunnen wij u aan huis behandelen.

Hulp nodig?

U kunt zonder verwijsbrief van een arts bij ons terecht. Tijdens het eerste consult wordt aan de hand van een screening beoordeeld of u in aanmerking komt voor bekkenfysiotherapie.