Beleid bij Corona epidemie update dd. 1 april 2020

Beste cliënten,

Met betrekking tot het coronavirus is er een ander beleid. Wij richten ons op de aanwijzingen die wij krijgen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF.

Dit heeft er toe geleid dat wij genoodzaakt zijn de deuren van de praktijk te sluiten (vooralsnog tot 28 april) en over te gaan op telefonische- of videoconsulten waar mogelijk.

U wordt deze week hiervoor benaderd door uw therapeut.

Wij wens u allen een goede gezondheid!!!

Team PelviPlus